תנאי שימוש באתר

כללי

הביקור והשימוש באתר ww3 בע"מ כפוף לתנאים הבאים:

תנאי השימוש באתר

האתר מנוהל ומופעל על-ידי ww3 בע"מ ("ww3"). הביקור והשימוש באתר מעידים על הסכמה לתנאים אלה. אם את/ה אינך מסכים/מה לתנאים, את/ה מתבקש/ת להימנע מביקור ושימוש באתר.

מדיניות השמירה על פרטיות באתר ww3

חלק מהשירותים באתר מצריכים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש/י למסור מידע אישי, כדוגמת שם או כתובת הדואר האלקטרוני. ww3 תשתמש במידע אישי זה רק על-פי מדיניות הפרטיות המתוארת כאן, או על-פי הוראות כל דין. המידע נשמר בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1981.

ww3 נוקטת צעדים סבירים לאבטחת המידע האישי הנמסר לה והשימוש בו. עם זאת, ww3 אינה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשרות באופן אשר ימנע חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע. ww3 לא תישא באחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר לה הנובע מחדירות בלתי מורשות לאתר.

ww3 לא תמסור את המידע האישי שנמסר לה לצדדים שלישיים, אלא אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על-פי דין.

ww3 רשאית להשתמש בפרטים שנמסרו לה באתר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר - לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה, ליצירת הקשר עם מוסר/ת המידע (במקרה הצורך) ולצרכים סטטיסטיים. כדי להשיג את המטרות לעיל, ww3 עשויה לשתף ולמסור את המידע, תחת מגבלות, לספקים העובדים עבורה.

באתר נעשה שימוש ב'עוגיות' (COOKIES) כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר וכדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות. 'עוגיות' הן קובצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר ושומר על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. אם, לדוגמה, את/ה משתמש/ת במערכת ההפעלה 'חלונות' ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חברת מיקרוסופט, תוכל/י למצוא את הקבצים בספריית C:\WINDOWS\COOKIES או C:\WINDOWS\TEMPORARY INTERNET FILES. קבצים אלה מכילים מידע שונה כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאת/ה מבקש/ת לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. המידע בקבצים הללו מוצפן, וww3 נוקטת אמצעי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי האתר יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

המידע והתמונות באתר, הינם כלליים ומוצגים ( AS IS ) להתרשמות בלבד ולכן אין לפרשם כמחייבים.

ww3 שומרת לעצמה את הזכות לתקן או לשנות נתונים ומחירים ללא הודעה מוקדמת. ww3 עושה מאמצים כדי שהמידע באתר יהיה מדויק ועדכני, אך איננה מתחייבת לכך ולכן ww3 לא תישא באחריות כלשהי לעדכניות, דיוק ושלמות המידע המצוי באתר.

ww3 איננה מתחייבת כי כל הקישורים ('לינקים') שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. ww3 רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט. העובדה שניתן למצוא באתר זה קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.

ww3 אינה מתחייבת ולא תהיה אחראית בגין שימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם ניתן להגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ww3 ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על-ידי צדדים שלישיים.

קניין רוחני

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות בשם וסימני המסחר, בעיצוב האתר, בתכנים המתפרסמים בו על-ידי ww3 או מטעמה ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו - הן של ww3 בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של ww3 בכתב ומראש. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

ww3 לא תישא באחריות גם למידע ותכנים שיתפרסמו באתר על-ידי צדדים שלישיים או לכל תוצאה שתנבע מהסתמכות עליהם או שימוש בהם.

שינויים באתר והפסקת השירות

ww3 אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסידרם או בלא הפסקות, יתקיימו בביטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי ww3 או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל ww3 או אצל מי מספקיה.

ww3 תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר הכולל את השירותים, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. ww3 לא תישא באחריות בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

דין ומקום שיפוט

על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הוא בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב.

לקוחותינו

 • NETCRAFT ACADEMY
 • STEP HEAR
 • HINO
 • ELECTRA
 • IBM
 • PROJECT RAY
 • LIVEPERSON
 • 3th Sense
 • METROPOLIN
 • MOH
 • TOYOTA
 • ISRACARD
 • LABELTECH
 • SVE
 • Q-HOTEL
 • CLFB
 • ALIN BEIT NOAM