"סקר נגישות" - תנאים ואחריות

עמוד זה מפרט את התכולה, התנאים והגבלת האחריות של שירות סקר נגישות - שירות איבחון מקצועי המסייע לחברות וארגונים לעמוד בדרישות חוק הנגישות.

כשירות איבחון הניתן על ידי "צד שלישי", למימוש על ידי הגורם המנהל את פיתוח האתר, מתקיימת "הפרדת הרשויות" הנחוצה לקיום תהליך הנגשה ביקורתי וחסר פניות.

במסגרת השירות אנו עורכים סט בדיקות קפדניות ומספקים דו"ח ליקויים נילווה, לטיפול הגורם המקצועי האחראי על פיתוח/ניהול האתר.

הצהרת נגישות

בתקנות המסדירות את חובת ההנגשה, נקבעה החובה לפרסם "הצהרת נגישות"..

השירות כולל כתיבה של "הצהרת נגישות" לצורך פירסום באתר שלכם. הצהרת הנגישות החתומה על יד גורם מומחה, מהווה ראייה אמינה לצעדים שנקטתם לצורך עמידה בתנאי החוק.

בגוף הצהרת הנגישות אנו מפרטים את היקף הבדיקות (תכולה תוכנית), ועומק הבדיקות - האמצעים והכלים ששימשו בהכנת הדו"ח. בהתאם להוראות החוק, יש לציין בהצהרת הנגישות את פרטי ההתקשרות עם נציג מטעמכם שימונה כאחראי על הבטחת הנגישות של האתר ותכניו. נציג זה אחראי לקבל ולתעד פניות בנושא נגישות באתר וטיפול הולם.

היקף התוכן הנבדק ב"סקר נגישות"

שירות "סקר נגישות" פועל בשיטת "הרכיבים" שנועדה להבטיח מינימום עלויות ומקסימום נגישות לאורך זמן. על פי שיטה זו, במקום לבדוק כל עמוד ועמוד באתר, אנו בודקים מופע מייצג לכל "רכיב" באתר. כך למשל, רכיב "תפריט ראשי" נבדק באופן מקיף וממצה פעם אחת, בכל המצבים האפשרים (מצב מובייל, עם'בלי מצב פעיל וכד'.

במידה והיקף האתר מצומצם או אינו מתאים לשיטה זו, אנו סוקרים מקבץ מייצג או את כלל עמודי האתר, בתיאום עם הלקוח

הבדיקות של "סקר נגישות"

הבדיקות נעשות בשני שלבים עיקריים:

 1. חקר קוד צד לקוח (html, css, javascript) לצורך הבנה מלאה של מצבי העמוד והרכיבים.
 2. בדיקות עמידה בתנאי ההצלחה (success criterion) באמצעות הכלים והטכנולוגיות המסייעות הבאים:
  • קורא מסך Jaws בשילוב דפדפן IE/Edge
  • קורא מסך NVDA בשילוב דפדפן Firefox
  • מגדיל מסך ZoomText
  • מקלדת Switch
  • אמצעי קלט שונים (עכבר, מקלדת, מגע)

מחזורים נשנים

במיקרים מסויימים, מומלץ לערוך מחזור עוקב של בדיקות והגשת דו"ח נילווה, כדי לוודא מימוש תקין של הליקויים המפורטים בדו"ח וזיהוי ליקויים חדשים שעלולים להופיע בעקבות התיקונים של הסבב הקודם.

מבנה דו"ח הליקויים של "סקר נגישות"

דו"ח הליקויים של שירות "סקר נגישות" מותאם במלואו לדרישות משרד המשפטים. בנוסף, אנו מצרפים המלצות והערות לצוות המקצועי המיישם, כדי להבטיח יישם תקין ומהיר של הליקויים המפורטים בדו"ח.

הגבלת אחריות

שירות "סקר נגישות" ו/או הצהרת הנגישות בחתימתנו אינם אסמכתה לנגישות האתר. החוק אינו מסדיר ואינו מגדיר "מצב" אשר יכול לשמש כאסמכתא לנגישות אלא מחייב פרסום של הפעולות שנעשו לצורך הנגשת האתר ועמידה בדרישות התקן.

שירות "סקר נגישות" במסלולים "סקר נגישות +" ו"סקר נגישות ++", אשר כוללים בדיקות חוזרות המוודאים מימוש תקין ומלא של דו"ח הליקויים, הוא הדרך הבטוחה ביותר להבטחת העמידה בדדרישות התקן.

לקוחותינו

 • NETCRAFT ACADEMY
 • STEP HEAR
 • HINO
 • ELECTRA
 • IBM
 • PROJECT RAY
 • LIVEPERSON
 • 3th Sense
 • METROPOLIN
 • MOH
 • TOYOTA
 • ISRACARD
 • LABELTECH
 • SVE
 • Q-HOTEL
 • CLFB
 • ALIN BEIT NOAM